REGULAMIN

korzystania ze sklepu internetowego

„COLORSVIBE”

 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem https://www.colorsvibe.pl, -należącym do Spółki Everdea Polska Sp. z o.o z siedzibą w Gdyni, przy ul.Antoniego Hryniewickiego 6B/101, 81-340 Gdynia, NIP 583-318-27-08, REGON: 362143466 zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000569545, – do kontaktu dla klienta adres e-mail: sklep@colorsvibe.pl i numerem telefonu: + 58 580-00-36 - w tym zakupu znajdujących się w ofercie towarów.
 2. Definicje:
 • Sklep – należący do Sprzedawcy sklep internetowy „COLORSVIBE” działający pod adresem https://www.colorsvibe.pl, prowadzący działalność handlową w zakresie sprzedaży przez Internet,
 • Sprzedawca Everdea Polska Sp. z o.o z siedzibą w Gdyni, przy ul.A.Hryniewickiego 6B/101, 81-3404 Gdynia, NIP 583-318-27-08, REGON: 362143466 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000569545
 • Klient – każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna lub osoba prawna, która składa zamówienie online na Towary znajdujące się w ofercie Sklepu.
 • Rejestracja – udostępnienie danych Kupującego niezbędnych do procesu składania zamówień w Sklepie, które rozpoznane będę przez system informatyczny Sklepu.
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Everdea Polska Sp. z o.o z siedzibą w Gdańsku a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 
 • Towar - każdy towar opisany i oznaczony ceną sprzedaży na Stronie Sklepu.
 • Kodeks Cywilny – Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2016, poz. 380 j.t. – ze zm.)
 • Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827 ze zm.)
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną- Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016, poz. 1030 j.t.)
 • Ustawa o ochronie danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
 1. Sklep realizuje zamówienia na obszarze Rzeczypospolitej Polski, oraz poza jej granicami.
 2. Przedstawiony Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Niedozwolone jest zamieszczanie, dostarczanie i rozpowszechnianie przez Klientów Sklepu treści zarówno o charakterze bezprawnym jak i takich, które mogłyby naruszać dobre obyczaje.

II. OFERTA SKLEPU I ZAWARCIE UMOWY

 1. Sklep oferuje zakup kosmetyków, w tym akcesoriów do makijażu.
 2. Klient może zakupić wybraną przez siebie ilość produktu (w ramach jego dostępności w Sklepie).
 3. Podstawowe informacje o produkcie takie jak nazwa, marka, cena zamieszczane są obok zdjęcia produktu. Dodatkowe informacje takie jak opis czy kolor są widoczne po kliknięciu na zdjęcie produktu.
 4. Prezentowane na stronie Sklepu towary wraz z ich opisami nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert przez kupującego.
 5. Umowa sprzedaży może być zawarta zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
 6. Sprzedawca ma prawo do zmian w zakresie towarów umieszczonych na stronie Sklepu, jak i ich cen. Ponadto Sprzedawca zastrzega sobie prawo do organizacji akcji promocyjnych, wyprzedaży i udzielania rabatów w czasie i formie przez siebie wyznaczonej.
 7. Umowa zostaje zawarta między Sprzedającym a Klientem z chwilą otrzymania przez Klienta informacji potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji.

III. REJESTRACJA

 1. Rejestracja Klienta w Sklepie jest dobrowolna i nie jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia Towarów dostępnych na stronie internetowej Sklepu.
 2. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza. Konieczne jest zawarcie danych oznaczonych, jako „obowiązkowe” niektóre pola są opcjonalne i zawarcie tych danych nie jest konieczne do stworzenia konta.
 3. Logowanie do systemu będzie się odbywało za pomocą e- maila podanego przez Klienta w czasie rejestracji oraz hasła.
 4. Strona jest szyfrowana za pomocą certyfikatu SSL, co zapewnia ochronę danych udostępnianych w trakcie rejestracji Klienta w Sklepie.
 5. Odzyskiwanie hasła odbywa się poprzez wygenerowanie go i udostępnienie na e- mailu wskazanym przez Klienta.
 6. W trakcie rejestracji konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiednich pół i jest konieczne do stworzenia konta.
 7. W trakcie rejestracji konta Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie NEWSLETTERA zaznaczając odpowiednie pole. Wyrażenie zgody na otrzymywanie NEWSLETTERA nie jest obowiązkowa i nie wpływa na możliwość rejestracji konta Klienta.
 8. Brak logowania i tym samym stworzenia konta w Sklepie „COLORSVIBE” oznacza konieczność każdorazowego podawania danych osobowych niezbędnych do zrealizowania zamówienia.
 9. Wyrażenie zgody przez Klienta na przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do realizacji zamówienia.

IV. ZAMÓWIENIA

 1. Klient może zamówić Towary znajdujące się w Sklepie poprzez stronę internetową https://www.colorsvibe.pl, dwadzieścia cztery godziny na dobę.
 2. Złożenie zamówienia następuje poprzez wybranie interesujących Kupującego produktów i postępowanie zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie internetowej.
 3. Droga, jaką Klient musi przejść by złożyć zamówienie uzależniona jest od wcześniejszej Rejestracji lub jej braku.
 4. Zamówienie odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „kup” i wybranie wariantu koloru Towaru.
 5. Podczas zamówienia Klient decyduje się na jeden sposób płatności do wyboru z przedstawionych przez Sprzedawcę wariantów.
 6. W sytuacji wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do składanego zamówienia Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez sklep@colorsvibe.pl i numerem telefonu: + 48 58 573 33 13
 7. Klient nie ma możliwości cofnięcia lub wprowadzenia zmian złożonego już zamówienia.
 8. Dostarczenie Towarów następuje poprzez jedną z opcji wybraną przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

V. WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE I SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM ZE SKLEPU

 1. W celu skorzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien dysponować urządzeniami spełniającymi określone wymogi techniczne. Stworzenie środowiska umożliwiającego korzystanie ze Sklepu leży jedynie po stronie Klienta i w żaden sposób nie obciąża Sprzedawcy.
 2. Podstawowymi wymaganiami, jakie należy spełnić by móc korzystać ze Sklepu internetowego są:
 • Dostęp do Internetu
 • Posiadanie konta e- mail, które umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości
 • Możliwość korzystania z właściwie skonfigurowanej przeglądarki internetowej.
 1. Strona internetowa Sklepu jest responsywna, dzięki czemu działa na różnych typach ekranów.
 2. Pliki Cookies są to pliki, które są zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera, bądź innego urządzenia, którym posługuje się klient w celu korzystania ze Sklepu. Wykorzystanie tych plików zapewnia większy komfort dokonywania zakupów i poruszania się po Sklepie „COLORSVIBE”.
 3. W związku z zachowaniem bezpieczeństwa Sprzedawca przestrzega Klientów by nie podawali swojego hasła do Konta Sklepu osobom postronnym. Wykorzystanie niniejszych informacji przez osoby nieupoważnione może nastręczyć wielu problemów i niedogodności Klientowi.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Everdea Polska Sp. z o.o z siedzibą w Gdyni, przy ul. A.Hryniewickiego 6B/101, 81-3404 Gdynia, NIP 583-318-27-08, REGON: 362143466 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000569545
 2. Everdea Polska Sp. z o.o. zbiera i przetwarza dane osobowe swoich Klientów w celu realizacji zamówień oraz zawartych umów. Dostęp do danych osobowych Klientów mają uprawnieni pracownicy Sprzedawcy oraz podmioty świadczące usługi na jego rzecz w zakresie związanym z działalnością Sklepu np. firmy kurierskie, osoby zajmujące się dostarczaniem towarów. Udostępnienie danych osobowych tym podmiotom jest niezbędne do realizacji zamówień, jakich dokonali Klienci.
 3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celach marketingowych w przypadku wyrażenia przez nich uprzedniej zgody na otrzymywanie NEWSLETTERA oraz innych informacji handlowych i przetwarzanie danych osobowych w tym celu.
 4. Dane osobowe Klientów zbierane są w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Zakres może być poszerzony o dane niezbędne do założenia konta w Sklepie, bądź dane, które Klient chce sam ujawnić w celu lepszego dostosowania ofert handlowych przesyłanych Klientowi. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych niezbędnych w celu realizacji zamówienia, nie ma możliwości dokonania zakupu w sklepie.
 5. Administrator danych zapewnia Klientom realizację ich uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, tj. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych jak i ich poprawiania.
 6. Administrator, na wniosek osoby której dane dotyczą, w terminie 30 dni poinformuje ją o przysługujących jej prawach oraz udzieli informacji odnośnie jej danych osobowych, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-5 Ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. Administrator danych bez zbędnej zwłoki w razie wskazania przez osobę, której dane dotyczą, iż są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane odpowiednio uzupełni je, uaktualni, sprostuje dane, czasowo lub na stałe zaprzestanie przetwarzania kwestionowanych danych lub usunie je ze zbioru.
 8. Administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych osobowych między innymi szyfruje dane Klienta rejestrującego się w Sklepie za pomocą systemu SSL.
 9. Kwestie nieokreślone w tym rozdziale regulowane są odpowiednimi przepisami prawa w szczególności Ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

VII. PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 1. Ceny podane na stronie internetowej są wyrażone w polskich złotych.
 2. Centy zawierają wszelkie podatki.
 3. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny określonej przy składaniu zamówienia.
 4. Dokonanie zapłaty następuje poprzez jeden ze sposobów oferowany przez Sklep. Klient może wybrać jeden z wariantów.
 5. Płatności można dokonać przez pośrednika Przelewy 24, który realizuje transfery jak i obsługę kart płatniczych lub za pobraniem.
 6. Wybierając opcję - płatność przez Przelewy24 automatycznie otwiera się okno płatności, po dokonaniu płatności Klient otrzymuje potwierdzenie jej dokonania, a także potwierdzenie realizacji zamówienia, system wystawia fakturę na zamówienie i mailowo jest ona przesyłana do Klienta.

W przypadku wybrania opcji „za pobraniem” Klient otrzymuje potwierdzenie realizacji zamówienia, oraz zostaje przesłana do niego faktura z 7 dniowym terminem zapłaty.

 1. Za datę zapłaty uznaje się datę otrzymania informacji o zaksięgowaniu wpłaty na konto Sprzedawcy.
 2. Klient w ramach płatności otrzymuje fakturę elektroniczną. Na stosowną prośbę klienta faktura może zostać wysłana drogą pocztową.
 3. Dostawa Towarów realizowana będzie pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 4. Koszt dostawy każdorazowo wskazywany jest w trakcie składania zamówienia.
 5. Klient może wybrać podmiot dostarczający zamówienie z listy przedstawionej przez Sprzedającego.

VIII. REKLAMACJA

 1. Do umowy sprzedaży stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.
 2. Sprzedawca - Everdea Polska Sp. z o.o zobowiązany jest dostarczyć Towar wolny od wad. W przypadku nie dopełnienia tego obowiązku kupujący - Klient ma prawo skorzystać z rękojmi za wady uregulowanej w Kodeksie Cywilnym.
 3. Wszelkie roszczenia reklamacyjne dotyczące wad produktu należy zgłaszać zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
 4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.
 6. Kupujący może złożyć oświadczenie o :

a)    Obniżeniu ceny

b)    Odstąpieniu od umowy (kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna)

Chyba, ze sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad, albo wadę usunie.

 1.  Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do roszczeń Klienta w terminie 14 dni.
 3. Kwestie nieokreślone w tym rozdziale regulowane są odpowiednimi przepisami prawa w szczególności w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny.

IX. PRAWO DO ODSTĄPIENIA

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient- konsument zawierając umowę na odległość jak i poza lokalem przedsiębiorstwa ma prawo odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni.
 2. Termin do odstąpienia wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient- Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Everdea Polska Sp. z o.o z siedzibą w Gdyni o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Wzór takiego oświadczenia znaleźć można w załączniku nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, korzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Skutkiem odstąpienia od umowy jest zwrot wszelkich otrzymanych przez konsumenta płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji wykonania prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 6. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodziłby się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klienci nie poniosą żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Towary proszę odesłać na adres Point of View Centrum Logistyczne, Jeziora 2, 05-652 Pniewy - niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 10. Klient nie może skorzystać z prawa odstąpienia w przypadkach wskazanych w Ustawie o prawach konsumenta. W szczególności zastosowanie będą tu miały przepisy dotyczące umów:
 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 1. Złącznik nr 1- załącznik do Ustawy o prawach konsumenta będący wzorem pouczenia o prawie do odstąpienia

XII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Znak towarowy Everdea Polska Sp. z o.o jak również pozostałe znaki graficzne, ilustracje itp., jak i wszystkie treści znajdujące się na stronie Sklepu są własnością Spółki lub danego właściciela praw własności intelektualnej.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.08.2016 r.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu. Do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu stosuje się przepisy dotychczasowe.
 3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości czy niejasności dotyczących treści Regulaminu Klient może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień do Sprzedawcy.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszego Regulaminu i zawieranych ze Sklepem transakcji będę rozpatrywane polubownie. W braku polubownego rozwiązania sporu sądem wyłącznie właściwym do rozpoznania spraw jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Sprzedawcy, a w przypadku gdy Klientem jest konsumentem – sąd wedle właściwości ogólnej.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia

a) w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy: -w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

b) w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno:, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

c) w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: -w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

d) w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony:, „w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy."

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Everdea Polska Sp. z o.o z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Partyzantów nr 76, 80-254 Gdańsk, należy też wpisać e- maila i numer telefonu o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:

a)  

–   Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.";

b)  

–   Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

 Zwroty zestawów promocyjnych: W razie zwrotu zestawu promocyjnego należy zwrócić wszystkie produkty, które wchodzą w jego skład.